CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

THÔNG TIN THU THẬP

Chúng tôi có thể thu thập thông tin sau đây:

Thông tin cá nhân cơ bản: Khi quý khách hàng sử dụng hệ thống của VGolf Travel, chúng tôi có thể yêu cầu quý khách cung cấp những thông tin sau đây: Họ và tên; Giới tính; Ngày sinh; Địa chỉ; Số điện thoại; Email.

Thông tin cá nhân cụ thể: Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của quý khách dựa trên quá trình quý khách sử dụng hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin nhất định từ quý khách hàng khi quý khách hàng đang sử dụng Hệ thống của chúng tôi, chẳng hạn như vị trí địa lý, địa chỉ IP, tùy chọn tìm kiếm cũng như các dữ liệu liên quan đến việc sử dụng Internet chung khác.

Thông tin nhật ký: khi quý khách hàng đang sử dụng Hệ thống của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu của quý khách hàng. Thông tin nhật ký này có thể bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, quốc tịch, vị trí truy cập trang, nhà cung cấp dịch vụ di động, thông tin thiết bị và lịch sử tìm kiếm cũng như thông tin liên quan đến việc sử dụng internet chung khác. Chúng tôi sử dụng thông tin nhật ký để cung cấp cho người dùng trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng Hệ thống của chúng tôi.

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG

Chúng tôi yêu cầu những thông tin trên để nắm bắt nhu cầu của bạn và mang lại cho bạn một dịch vụ tốt hơn, cụ thể là vì những lý do dưới đây:

- Nhằm cung cấp cho các Nhà cung cấp dịch vụ liên quan hoàn tất việc đăng ký và đặt tour của bạn.

- Nhằm nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

- Gửi đến bạn điểm thưởng, các chương trình khuyến mại theo mùa hay những thông tin đặc biệt khi có vv…Bạn được cho là đồng ý với những thông tin điện tử khi bạn thực hiện một đăng ký hay yêu cầu.

- Tùy chỉnh website theo sở thích của bạn.

- Đôi lúc có thể chia sẻ và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho cơ quan chức năng hoặc cơ quan điều tra nếu được yêu cầu theo luật định, hoặc cần thiết cho việc ngăn chặn, phát hiện các hành vi phạm tội và truy tố trước pháp luật để bảo vệ các quyền của khách hàng.

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc lựa chọn vgstravel.com để đăng ký trực tuyến. Do đó, chúng tôi sẽ luôn bảo đảm và bảo vệ quyền riêng tư và tính bảo mật đối với những thông tin cá nhân của bạn với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống của VGS Travel.

ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH GOLF VIỆT NAM

20 Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam

Email: contact@vgstravel.vn

Điện thoại: (+84) 93 642 5552

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin của bạn được bảo mật. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi đã thực hiện và sử dụng các hệ thống và quy trình quản lý phù hợp.

Hơn thế nữa, chúng tôi cũng đã thực hiện và sử dụng các quy trình bảo mật và những hạn chế vật chất và kỹ thuật đối với việc truy cập và sử dụng những thông tin cá nhân. Chỉ những nhân viên được ủy nhiệm mới được phép truy cập những thông tin cá nhân để thực hiện nhiệm vụ của họ đối với các dịch vụ của chúng tôi.

XÓA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Quý khách hàng có thể yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng do chúng tôi thu thập và xử lý, bằng cách gửi cho chúng tôi một lý do hợp lý. Nếu quý khách hàng muốn xóa dữ liệu của mình, quý khách hàng nên thông báo cho chúng tôi theo thông tin liên hệ của chúng tôi được trình bày bên dưới.

Theo yêu cầu của quý khách hàng, chúng tôi sẽ cố gắng xóa Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng trong hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ngừng thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc nếu chúng tôi có các mục đích kinh doanh hoặc pháp lý hợp pháp để giữ lại dữ liệu đó. Lưu ý rằng bằng việc yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp cho quý khách hàng các dịch vụ của chúng tôi và quý khách hàng đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách hàng về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc chấm dứt dịch vụ như vậy.

expedia
icon icon